naama-carmi.com
תאונה במשפחה
המקרית מאת אלי סמית. מאנגלית: ארנה קזין. בבל 2010, 331 עמ’. אשה זרה נכנסת לחייה של משפחה אנגלית הנופשת בבית קיט בנורפוק. הכניסה הזאת תטלטל את המשפחה. את חייהם של כל אחד מבני המשפחה ואת התא המשפחתי …