naama-carmi.com
מהי הגנה קבוצתית
ולא בכדורגל. (כן, אמרו לי ששם זאת שמירה קבוצתית ולא הגנה קבוצתית, אבל החודש כל דבר חייב להיות מקושר לזה, לא?). אלא, בקביעת מעמד של פליט. לרגל יום הפליט הבינלאומי: מה היא הגנה קבוצתית הומניטארית זמנ…