naama-carmi.com
מקומוניסט
מעניין תמיד להיווכח איך רואים עורכי עיתונים מסוימים את קהלם. באיזה בוז והתנשאות הם משקיפים עליו. הם עצמם, מן הסתם, לא היו נוגעים בתחתיתון שהם מנפקים לנו גם במקל ארוך. אנחנו זה דבר אחר. מה שלא תמצאו…