naama-carmi.com
שפה זרה: בעיה מהגיהנום
התפרסם ב-14.5.2010 במסגרת הטור "שפה זרה" של מוסף הספרות של 'ידיעות אחרונות', שבו נכתב כל שבוע על ספר שהגיע הזמן לתרגם לעברית. נעמה כרמי על 'בעיה מהגיהנום' של סמנתה פאוור ספרה של סמנתה פאו…