naama-carmi.com
מחלה ושמה משפטיזצייה
אני האחרונה לזלזל במשפט ובחוק, כפי שידוע לששת קוראי. אני אפילו נוטלת חלק צנוע בחינוכם האקדמי של משפטנים לעתיד. אבל דווקא משפטנים – אף כי רק הטובים והכנים שבהם, נודה על האמת – הם הראשונים להכיר במגב…