naama-carmi.com
ללא דבר לאבֵּד
כתיבה עצמאית, כמו בבלוג, מעניקה חוסר תלות באג'נדות פוליטיות ואינטרסים כלכליים של עיתונים ועורכיהם הבכירים או הזוטרים. חוסר תלות בממונים שאמורים לקדם אותי או לא. לחוסר התלות הזה יש מחיר אישי עצום, א…