naama-carmi.com
כמה מנויים איבד הארץ?
נראה כי פרשת בלאו-קם והשפעתה על מדיניות השיווק של העיתון תהווה זרז משמעותי למה שכנראה תוכנן ממילא – להפוך את הארץ לאיזה מוסף שולי הנלווה לספינת הדגל דה-מרקר…