naama-carmi.com
השגיאה של חנוך מרמרי
הבא בתור מהארץ (לשעבר) שמעלה טור אפולוגטי ביחס להתנהלות העיתון לגבי לאור והתנהגותו בהארץ הוא מי שהיה שנים רבות עורך הארץ, חנוך מרמרי. מרמרי כותב תמיד יפה, והוא גם איש הגון, כך אומרים לי. אבל הטור ש…