naama-carmi.com
ששש… אל תפריעו
ששש…. אל תפריעו. כאן כותבים שירה. כאן מבקרים ספרים. כאן מדווחים כל שבוע בלהט על עוולות הכיבוש. כאן מייצרים את תרבות הנגד. כאן נושאים בגאון את הדעות הנכונות. האמיצות. השוחות נגד הזרם. הרדיקליו…