naama-carmi.com
לבד בחג המולד. ולא רק אז
"אבל הוא לבדו בין כה וכה" (נתן זך) בדרך-כלל אני מקשרת מאמרים שאני מוצאת מעניינים לקריאה ב'סימניה' בטור הימני. אבל למאמר של ג'ונתן פרידלנד, מהעיתונאים הבריטים החביבים עלי, בגרדיאן – …