naama-carmi.com
וולנטריות: "זהות" ביומטרית, פיליפינית אצל ברק
"'השאלה היא,' אמרה אליס, 'אם אתה יכול לכפות על מילים מובנים כל-כך רבים ושונים.' 'השאלה היא,' אמר המפטי דמפטי, 'מי כאן האדון – זה הכול'." (לואיס קרול, מבעד למראה ומה אליס מצאה שם). מאגר &q…