naama-carmi.com
הצבא העלה – הצבא יוריד
כשההתנתקות עמדה על סדר היום כתבתי על זה בקצרה. עכשיו, כששוב עולה הטענה מצד המתנחלים ש"לא יעלה על הדעת" שהצבא יפנה אזרחים, כנראה צריך לחזור לזה. יש שתי סיבות עיקריות לכך שלא רק שלצבא יש סמ…