naama-carmi.com
אחריות נבובה, גילוי מטריד
אהוד ברק הצהיר אתמול בדיון בוועדה לביקורת המדינה בכנסת, שהוא אחראי לכל מה שקורה במערכת הביטחון; כולל פרשת הסוויטה בפאריס (שעלותה, כך קראנו, כשכרן השנתי של קלדניות בית-המשפט, כדי קצת יותר לחוש …