naama-carmi.com
כולנו הומוסקסואלים
יש זוועות שמשאירות אותך בלי מילים. אז חוזרים לאלה שנכתבו בעבר. שידור חוזר 1 נכתב ב-2.6.2004, לקראת מצעד הגאווה: לשואלים מה יש כאן להיות גאים (שמעתי את השאלה הזאת לא פעם, בנוסח זה או אחר): במישור הר…