naama-carmi.com
קפה (אבל לא פעמיים קפה)
ניצול עובדים – לא כוס הקפה שלי אני מאד אוהבת קפה. כן, אני מודה שאני מהפיינשמקרים שבשבילם שתיית נס קפה היא כמעט בבחינת פשע נגד האנושות. בבית אני מכינה בדרך-כלל את הקפה שלי או במקיינטה, או במכו…