naama-carmi.com
תדהמה בצה"ל
תדהמה בצה"ל. על מה? על העונש "הלא מידתי" שנגזר על תא"ל משה (צ'יקו) תמיר, במסגרת עסקת טיעון במשפטו: הורדה לדרגת אל"מ, שלושה חודשי מאסר על תנאי, שלילת רישיון לשלוש שנים ועציר…