naama-carmi.com
למה לא ביבי (זה ברשת, אבל זה לא משחק)
ולכן לא למי שעלול לתמוך באפשרות שהוא יקים את הממשלה נדב פרץ העביר אלי את השרביט במשחק הרשת למה לא ביבי, שפתח בו איתי אשר. למרות שהוא יודע שמשחקי רשת זה לא הקטע שלי, כתב. נכון, משחקי רשת זה לא הקטע …