naama-carmi.com
אין (לי) עם מי לדבר
והתחושה השגורה הזאת שמתבטאת בכותרת רק מחריפה לרגל "המצב”. גם ללא קשר אליו, בקרב המרכז-ימין שמהווה את רוב עמישראל, אני מוצאת את עצמי תמיד לוקחת את הצד של השמאל (“קיצוני”, בפיהם). לעומת זאת מול …