naama-carmi.com
עבר שבוע (ס') גדוש במיוחד
מה קרה (מעלילות תא"ל תמיר) / זה קורה (רצח נשים) / לסכל, לחסל, לְענות: הלגיטימציה מחלחלת לישראל פנימה / טרנזיט: ראש ממשלה אוטוטו במעבר, וחושב שהוא לא מתחת לחוק / עוקצים: זה התחיל בבלוג ונגמר ב…