naama-carmi.com
תודה למאיה
מאיה היא אחת מקורבנותיו של האנס חנן גולדבלט. אנס על פי קביעת בית המשפט. היא התראיינה אמש לערוץ 10, בפנים גלויות. ללא טשטוש פניה באמצעי זה או אחר או עיוות קולה. מאיה ניצבה בפשטות מול המצלמה וסיפרה א…