naama-carmi.com
הו, איזו מלחמה נחמדה (שלוש הערות על המצב)
בשם הביטחון (של כיסא ראש הממשלה) עד עתה איש לא קיבל על עצמו אחריות להתנקשות במורנייה. כך שלא נדע אם ישראל עומדת מאחוריה. כלומר, עד הפעם הבאה שהמשנה לראש הממשלה ירצה לחלץ את הבוס שלו מוועדת חקירה, ו…