naama-carmi.com
לחסל, לחסל
בדרך לשיעור היוגה אני מאזינה לרדיו בבוקר. גלי צה"ל. בדרך-כלל אני משועשעת מהשיחה המשולשת בין רפי רשף, מנחם הורביץ ושרון וכסלר, המסיימת את התכנית. בימי ראשון מנהג הוא בתכנית הזאת לראיין שרים בדר…