naama-carmi.com
copy&paste: חינוך אקדמי ושברו
כששביתת המרצים הבכירים ושביתת המורים עוד חפפו חשבתי על ההחמצה (אחת מני רבות) של הראשונים, שלא חוברים למורים וממנפים מאבק על דמותו של החינוך בישראל בכלל. לא רק כי המאבק ראוי והגיע הזמן; גם בגלל קשר …