naama-carmi.com
הזכות לחיים ומרחב התמרון של השלטון
תושבי שדרות עתרו לבג"צ בבקשה לחייב את הממשלה למגן את בתיהם: מדובר בזכותם לחיים והיא מחייבת את המדינה להגן עליה. הגנה על אזרחיה היא חובתה הראשונה במעלה של כל מדינה. העתירה שנויה במחלוקת. לא מפנ…