naama-carmi.com
מחזה המוסר של ערוץ 10
ובתפקיד החוקר המשטרתי: דב גילהר אי- הנוחות החלה עם הצפייה אמש במה שהתברר לי מאוחר יותר (תודה ליוסי גורביץ) כחלק מ"סדרה" על פדופילים של ערוץ 10. הוא התגבר עם העדכון שקיבלתי מיוסי, שמדובר&n…