naama-carmi.com
תחילה ולבסוף. תוספות יבואו.
אתמול צוין יום זכויות האדם הבינלאומי. אתם יודעים, היום שבו התקבלה (ב-1948) בעצרת הכללית של האו"ם ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם. יום קודם, ב-9 בדצמבר 1948, התקבלה ונפתחה לחתימה האמנה למני…