naama-carmi.com
עבר שבוע (נ"ח): תעודת יושר, חנות מכולת, הליך, תכלול
תעודת יושר לא כל-כך מעניין אותי אם החקירות נגד ראש הממשלה יבשילו לכלל כתב-אישום. יש לי הנחה משלי מאיזו מהפרשיות שהוא מסובך בהן כרגע יכול לצאת משהו של ממש ואֵילו יתפוגגו מבחינה פלילית. אבל אני לא רו…