naama-carmi.com
קיץ קטלני
עם כל יום שעובר, על שלל תאונותיו ואסונותיו, נדמה כי הקיץ – משאת נפשם של כל ילד וילדה, חופש גדול, ארטיק ובריכה – נהפך לאויבם הגדול. נשכחים במכונית המשפחתית למותם בחום היוקד; נהרגים בתאונ…