naama-carmi.com
האם ייחול למותו של אדם הוא עילה לחקירה פלילית?
מעת לעת אני כותבת כאן על משפטיזציית היתר של החיים הציבוריים בישראל, ועל הצורך להבחין בין מעשים שהם מגונים מוסרית אך לא נכון להפוך אותם ללא חוקיים. הכותרות היום מספקות לנו דוגמא חמה: המשטרה פותחת בח…