naama-carmi.com
הסגר או העמד לדין
ידיעה בעמודו הראשון של הארץ היום מספרת על אולטימטום בריטי שהוגש לישראל, לפתוח בהליכים משפטיים נגד המעורבים בהריגתו של הצלם ג'יימס מילר או שייפתחו הליכים כאלה על אדמת בריטניה, בשל הפרה של אמנת ג'נבה…