naama-carmi.com
שבוע מלכותי
ובינתיים בעיתונות הבריטית אם תהיתם מה העסיק את עיתונות בריטניה בשבוע שבו כאן, כפי שהבנתי, לעסו לעייפה את קצב, רמון ופרס, הרי הסנסציה המרכזית היתה קשורה, איך לא, לבית המלוכה. אנני ליבוביץ' הגיעה לצל…