naama-carmi.com
פרידמאניה
הצעות חוק המאפשרות מניעת מצעדי גאווה. שר המשפטים שותק. הצעת חוק שעברה בקריאה טרומית תאפשר להדיח ח"כים מכהנים שיתבטאו נגד מדינה יהודית או דמוקרטית. שר המשפטים שותק. וגולת הכותרת: שר המשפטי…