naama-carmi.com
שומרונים רעים
מצעירותי זכור לי היטב, משיעורי המחנך והפעולות בתנועה, הסיפור האמיתי על האשה שנרצחה בארה"ב מתחת לחלונותיהם של שכניה, כשרבים מהם (אינני זוכרת את המספר המדויק אך הוא נבדק בדיעבד) שמעו את צעקותיה …