naama-carmi.com
הימים הנוראים
הימים הנוראים באמת בעיני, כיהודיה חופשית, הם הימים שבין פסח ליום העצמאות. מעין משולש שקודקודיו הם פסח, יום השואה ויום העצמאות, העוקב את יום הזיכרון. "המשולש הקולוסאלי" הזה מעלה הרהורים רב…