naama-carmi.com
עבר שבוע (נ"ו): עבודה, תרעלה, טיהור
דרוש: מקום עבודה קצת מפליא שאהוד אולמרט, אדם עם חושים תקשורתיים חדים, נפל למלכודת של "זה מקום העבודה שלי", שכצפוי היה למשפט המצוטט של השבוע, ומקור לבדיחות והתחכמויות אין-קץ. אם להתייחס ר…