naama-carmi.com
עבר שבוע (נ"ה): ארבע הערות קצרצרות
מצוות נטילת ידיים אין מי שהיה בארה"ב ולא ראה את השלט התלוי בשירותים של כל עסק שם, ראש וראשונה במסעדות ובתי-קפה, בדבר חובת העובדים לרחוץ ידיים לפני החזרה לעבודה. מסיפור החיידק מתברר שאצלנו, ובה…