naama-carmi.com
חורים במסננת [דיכטר, זיילר, פלדמן, ליבאי]
השיפור של דיכטר / האתרוג של זיילר? / הכבוד של פלדמן / והמִלה של ליבאי השיפור של דיכטר מינויו של יעקב גנות למפכ"ל המשטרה מחדד את ההבדל בין חוק לאתיקה. גנות זוכה מקבלת שוחד והאשמות נוספות. כשהמד…