naama-carmi.com
חלאס
לא יודעת מה אתכם, לי אישית נמאס ממריבות הגן בין אולמרט לפרץ. שני האנשים האלו נושאים באחריות העליונה לביטחוננו ולגורלנו כאומה. אבל ההחלטות הקריטיות ביותר, המערבות חיים ומוות ואת עתידה של המדינה הזאת…