naama-carmi.com
של אבא שלו
את שני הסנט שלי בעניין מינוי שר המשפטים נתתי כבר אמש. אבל חלק מן התגובות שנשמעות ממערכת המשפט (לא פורמלית, כמובן) לא רק גובלות בהיסטריה אלא גם מזיקות לאינטרס של הדוברים להגן על בית-המשפט ועל עצמאות…