naama-carmi.com
שלילת אזרחות וביקור במדינות אויב
הצעת חוק חדשה, שאומצה ע"י ועדת השרים לענייני חקיקה ועברה בקריאה טרומית, מבקשת לשלול אזרחות בין השאר ממי שביקר במדינת אויב.…