naama-carmi.com
"הג'וק ה-400"
בתכנית 'רואים עולם' שודר במוצ"ש מסמך מדהים. הכתבה שהכין בוב סיימון ל-60 דקות של CBS סיפרה את סיפורה של אימקולה, ניצולה אחת מרצח-העם ברואנדה, שכתבה עכשיו את קורותיה בספר. במשך שלושה חודשים הסתת…