naama-carmi.com
בית קברות אחד גדול
בביקורי הקודם בברלין הראה לי מארחי ברייכסטאג את האתר שבו תוקם אנדרטת השואה, שהקמתה היתה שנויה במחלוקת עזה בגרמניה. הפעם יכולתי לבקר בה עצמה. בלב העיר, מרחק הליכה מהרייכסטאג ושער ברנדנבורג, יער של מ…