naama-carmi.com
האשה שאִתם
אחת השאלות שתמיד מטרידות אותי כשידוענים מואשמים או נחשדים בפרשיות מפוקפקות הקשורות גם לחוסר מונוגמיות (בלשון יבשה), היא מה חשה באמת האשה שאִתם. כמובן, השאלה עולה לגבי כל אדם, לא רק סלבריטאי. אבל אנ…