naama-carmi.com
it is not done: רבב על קצב
כבוד השופטת יחימוביץ שלי יחימוביץ קיבלה כותרת נאה בעקבות פרסום גרסתה של המתלוננת נגד קצב אחרי שנפגשה עמה. מפגש פרטי עם המתלוננת על-מנת לעודד אותה בשעות קשות ראוי לכל שבח; אבל שעה שמתנהלת חקירה, יחי…