naama-carmi.com
משחקים בחיינו ובעתידנו
הפזיזות, קוצר הראות, חוסר האחריות על מתקפת צה"ל בלבנון הוחלט בקבינט אחרי "דיון" של כ-20 דקות. עכשיו "מופתעים" מעוצמת ההתנגדות, מטילי הנ"ט, מעומק הסבך. איך זה שאזרחים פ…