naama-carmi.com
שלוש תהיות
מקח (טעות) "איחוד העמותות הערביות החיפאי 'איתיג`אה': אולמרט, פרץ וחלוץ הם האחראים לכל טיפת דם שנשפכה". [הארץ]. כל טיפת דם שנשפכה? כולה? אפילו טיפ טיפה לא ניתזה על שרוולו של נסראללה? לא טי…