naama-carmi.com
מה כאן לא מוסרי
'מה כאן לא מוסרי' היא הכותרת של הראיון שערך מירון רפופורט בהארץ עם אל"מ א', מפקד בסיס חצור, זה שכל מי שרוצה להיות מפקד חיל האוויר עבר בתפקיד שלו, כפי שמרמזים בלשכתו. טוב, לרצות אפשר. למקרא התו…