naama-carmi.com
"תרבות החיים" של דבליו בוש
הניו-יורק טיימס מגזין מספר בכתבת השער שלו על האויב החדש של השמרנים: מלחמה לא רק בהפלות, אלא גם באמצעי מניעה. על הכוונת בעיקר "גלולת הבוקר שאחרי", כפי שהיא מכונה, אבל לא רק. בעיני חוגים קת…