naama-carmi.com
חמש סיבות להתפעל מוושינגטון הבירה
כי הכניסה למוזיאונים הרבים והנפלאים, המרוכזים באזור אחד – חינם אין כסף. זאת, אם תשאלו אותי, הדרך האידיאלית לראות אמנות. אפשר להיכנס ל-10 דקות לראות תמונה אחת, לשעה כדי לראות תערוכה אחת, או לח…