naama-carmi.com
עבר שבוע (מ"א): בושה; אסמכתא; בדיקה; צדקה; ברכה
בושה / אסמכתא / בדיקה / צדקה / וברכה בושה ילד בן 11, אזרח ישראלי, עומד להיות מגורש מהארץ יחד עם אמו שכן לאם אין מעמד בארץ ולא מתכוונים להסדיר לה אותו. ככלל, אזרחים אסור למעשה לגרש, שכן מוקנית להם ז…